VIZIUNE, MISIUNE, VALORI ŞI PRINCIPII

VIZIUNE

· Vrem să fim cel mai credibil şi eficient mijloc de informare şi formare a comunității românești din Marea Britanie

MISIUNE

· Oferim programe şi produse informative, culturale, educative şi de divertisment pentru toate categoriile de public

· Creăm valori comunitare și civice importante pentru comunitatea românească din Marea Britanie:

În plan democratic: stimulăm spiritul civic, dezbaterea şi participarea la viaţa publică din Marea Britanie.

În plan educaţional: contribuim la educarea şi formarea publicului.

În plan cultural: promovăm cultura românească în diferite forme în rândul românilor din Marea Britanie. Cultivăm limba română şi stimulam folosirea limbii materne în familie de către comunitatea românească concomitent cu învățarea temeinică a limbii engleze.

În plan social: contribuim la întărirea sentimentelor de coeziune și solidaritate a comunității românești concomitent cu integrarea românilor în comunitățile locale din Marea Britanie.

VALORILE NOASTRE, PRINCIPIILE NOASTRE

Credibilitatea

· Asigurăm informarea corectă, imparţială şi echilibrată a publicului

· Oferim publicului informaţii relevante, verificate conform standardelor profesionale

· Ne exercităm profesia respectând normele deontologice şi în virtutea bunei credinţe. Dacă greşim, recunoaştem şi facem corecţiile necesare

Calitatea

· Garantăm calitatea muncii noastre prin profesionalism, talent şi originalitate

· Selectăm colaboratorii pe baza standardelor profesionale riguroase

· Recunoaştem şi incurajam talentul, creativitatea şi succesul

· Ne asumăm responsabilitatea, efectele şi consecinţele activităţii noastre profesionale

Independenţa

· Suntem un serviciu de interes comunitar, independent faţă de orice interese politice, economice sau de altă natură

· Îndeplinim rolul de forum pentru dezbaterea publică și facilităm exprimarea liberă a ideilor și opiniilor

Respectul faţă de public

· Dorim să fim prezenţi în casele tuturor românilor din diaspora britanică devenind punctul de intalnire al acesteia.

· Ascultăm ceea ce are de spus ascultătorul şi tratăm cu respect opiniile sale oferindu-i posibilitatea de a-și face auzita vocea.