VIZIUNE, MISIUNE, VALORI ŞI PRINCIPII

VIZIUNE

· Vrem să fim cel mai credibil şi eficient mijloc de informare şi formare a comunitatii romanesti din Marea Britanie

MISIUNE

· Oferim programe şi produse informative, culturale, educative şi de divertisment pentru toate categoriile de public

· Creăm valori comunitare si civice importante pentru comunitatea românească din Marea Britanie:

În plan democratic: stimulăm spiritul civic, dezbaterea şi participarea la viaţa publică din Marea Britanie.

În plan educaţional: contribuim la educarea şi formarea publicului.

În plan cultural: promovăm cultura romaneasca in diferite forme in randul romanilor din Marea Britanie. Cultivăm limba română

şi stimulam folosirea limbii materne in familie de catre comunitatea romaneasca concomitent cu invatarea temeinica a limbii engleze

În plan social: contribuim la întărirea sentimentelor decoeziune si solidaritate  a comunitatii romanesti concomitent cu integrarea romanilor in comunitatile locale din Marea Britanie.

VALORILE NOASTRE PRINCIPIILE NOASTRE

Credibilitatea

· Asigurăm informarea corectă, imparţială şi echilibrată a publicului

· Oferim publicului informaţii relevante, verificate conform standardelor profesionale

· Ne exercităm profesia respectând normele deontologice şi în virtutea bunei credinţe. Dacă greşim, recunoaştem şi facem corecţiile necesare

Calitatea

· Garantăm calitatea muncii noastre prin profesionalism, talent şi originalitate

· Selectăm colaboratorii pe baza standardelor profesionale riiguroase

· Recunoaştem şi incurajam talentul, creativitatea şi succesul

· Ne asumăm responsabilitatea, efectele şi consecinţele activităţii noastre profesionale

Independenţa

· Suntem un serviciu de interes comunitar, independent faţă de orice interese politice, economice sau de altă natură

· Îndeplinim rolul de forum pentru dezbaterea publică si facilităm exprimarea libera a ideilor si opiniiilor

Respectul faţă de public

· Dorim să fim prezenţi în casele tuturor romanilor din diaspora britanica devenind punctul de intalnire al acesteia.

· Ascultăm ceea ce are de spus ascultatorul şi tratăm cu respect opiniile sale oferindu-i posibilitatea de a-si face auzita vocea.

Hits: 382